Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu należy się najpierw Zarejestrować/Zalogować

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie przed ryzykiem związanym z kryptowalutami

Poniżej znajdują się informacje dotyczące ostrzeżenia przed ryzykiem związanym z kryptowalutami.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości proszę przeczytaj poniższe informacje.

Ostrzeżenie przed ryzykiem związanym z kryptowalutami

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, kryptowaluty są cyfrową reprezentacją wartości, nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny, niekoniecznie powiązaną z walutą określonego kraju, lecz uznawaną przez osoby fizyczne i prawne za środek płatniczy, która może być przenoszona, przechowywana albo podlegać handlowi elektronicznemu.

Obrót kryptowalutami w Polsce nie narusza prawa krajowego ani unijnego. Obrót taki wiąże się jednak z pewnymi rodzajami ryzyka, których użytkownicy Bitmarket24 powinni być świadomi.

 

W ocenie Bitmarket24 rodzaje ryzyka są następujące:

  • Ryzyko związane z dużą zmianą ceny. Dotychczas ceny kryptowalut charakteryzowały się wysoką zmiennością. Nawet pojedyncze transakcje kryptowalutami mogą istotnie wpływać na kształtowanie się ceny
  • Ryzyko związane z brakiem powszechnej akceptowalności. Kryptowaluty nie są powszechnie akceptowalne w punktach handlowo-usługowych. Nie są też prawnym środkiem płatniczym ani walutą. Oznacza to, że podmioty gospodarcze nie mają obowiązku akceptowania płatności w kryptowalutach, nawet jeżeli wcześniej je akceptowały.
  • Ryzyko związane z możliwością oszustwa. Niektóre oferowane formy inwestowania w kryptowaluty mogą mieć charakter piramidy finansowej, co – dodatkowo ze względu na opisane wyżej specyficzne rodzaje ryzyka – może doprowadzić do utraty środków finansowych inwestora.
  • Ryzyko związane z brakiem gwarancji. Środki utrzymywane w Kryptowalutach nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi.

 

Dodatkowe linki informacyjne:

 

Należy również podkreślić, że konieczne jest odróżnienie kryptowalut od samej technologii rozproszonego rejestru (distributed ledger technology - DLT), wykorzystywanej przez część kryptowalut. Technologia rozproszonego rejestru może mieć szereg innych zastosowań, np. w elektronicznych bazach danych, w przemyśle, w usługach, czy też w sektorze finansowym.