Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu należy się najpierw Zarejestrować/Zalogować

Polityka Wewnętrzna AML & KYC

Polityka wewnętrzna AML & KYC w BitMarket24

Poniżej znajdują się informacje dotyczące polityki wewnętrznej stosowanej w BitMarket24.pl

Jeżeli masz jakiekolwiek wątplwości proszę przeczytaj poniższe informacje.

W Bitmarket24.pl poważnie traktujemy przepisy obowiązującego prawa. Chcemy budować zaufanie do branży kryptowalutowej i do użytkowników kryptowalut. Jednym z głównych celów przyświecających założycielom Bitmarket24.pl było stworzenie giełdy bezpiecznej i przyjaznej zwykłym, uczciwym użytkownikom. Dla Waszego bezpieczeństwa twardo i bez wyjątków nie godzimy się na wykorzystywanie Bitmarket24.pl do działalności przestępczej, a zwłaszcza do prania pieniędzy. Z satysfakcją stwierdzamy, że nieuczciwi użytkownicy omijają naszą giełdę szerokim łukiem i wyrażają o niej bardzo negatywne opinie. Każda taka opinia jest potwierdzeniem skuteczności naszych działań.

Pranie pieniędzy to działania zmierzające do wprowadzenia do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności. W większości przypadków dotyczy to przestępczości grup zorganizowanych, a środki pochodzą z handlu narkotykami, bronią czy ludźmi, ale również np. z przestępstw skarbowych.

W celu zapobiegania procederowi prania pieniędzy, Polska, podobnie jak wiele innych krajów, wprowadziła do swojego systemu prawnego stosowne przepisy. Problematyka ta została uregulowana przede wszystkim w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, której tekst jest dostępny na przykład tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001161216

Wspomniana ustawa nie odnosi się wprost do giełd kryptowalutowych, ale Bitmarket24.pl i niektóre inne giełdy stosują się do jej przepisów dobrowolnie, co jest przejawem oddolnej inicjatywy środowiska, mającej na celu doprowadzenie do regulacji rynku kryptowalutowego w Polsce.

W ramach polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy, przyjęliśmy m.in. następujące zasady:

  • rzetelnie weryfikujemy tożsamość naszych użytkowników i czuwamy nad sposobem korzystania przez nich z rachunków bankowych udostępnionych przez Bitmarket24.pl,
  • monitorujemy transakcje dokonywane za pośrednictwem Bitmarket24.pl pod kątem ryzyka, że są one związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
  • odmawiamy dokonania transakcji podejrzanych, a w szczególnych wypadkach dokonujemy zamrożenia środków,
  • prowadzimy i przechowujemy przez co najmniej pięć lat rejestr transakcji dokonywanych za pośrednictwem Bitmarket24.pl, których wartość przekracza przyjęty przez nas próg (5000 PLN),
  • monitorujemy transakcje dokonywane za pośrednictwem Bitmarket24.pl pod kątem ryzyka, że są one związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
  • zapewniamy udział osób, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w odpowiednich szkoleniach i kursach.

Stosowane przez Bitmarket24.pl zasady nie mają w naszym zamierzeniu sprawiać problemów uczciwym użytkownikom. Gdyby jednak było inaczej, prosimy o Wasze opinie i uwagi. Będzie to dla nas cenna wiedza.