Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu należy się najpierw Zarejestrować/Zalogować
Wprowadzona została możliwość pobrania historii transakcji (zakładka MOJE OFERTY), oraz historii salda (zakładka HISTORIA SALDA)
  • 3g
  • 6g
  • 1d
  • 7d
  • 1m
  • 3m
  • 6m
  • 1r

Kup BTC

Najniższa ASK: 30 419,13 PLN

Posiadasz: 0,00 PLN

0 PLN

Oferty sprzedaży BTC (ASK)
kurs (PLN) ilość (BTC) razem (PLN)

Sprzedaj BTC

Najwyższa BID: 29 799,00 PLN

Posiadasz: 0,00000 BTC

0 PLN

Oferty kupna BTC (BID)
kurs (PLN) ilość (BTC) razem (PLN)